Σεμινάρια Υγιεινής & Ασφάλειας των Τροφίμων Επιπέδου Ι (Ε.Φ.Ε.Τ.)

2020-03-10 00:00

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Στο προσωπικό των επιχειρήσεων και στους ιδιοκτήτες που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τα Τρόφιμα ή τα Ποτά (Παραγωγή, Επεξεργασία, Αποθήκευση, Μεταποίηση, Διακίνηση, Διάθεση, Πώληση), πρόκειται για επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μαζικής εστίασης, ζαχαροπλαστεία - αρτοποιία, σνακ μπαρ, μπαρ, καφετέριες κ.α.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση με βάση τη νέα Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 2718/8-10-2012) με ισχύ από 23 Οκτωβρίου 2013 να εκπαιδεύσουν και να παρέχουν κρατική πιστοποίηση στο προσωπικό τους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας (άρθρο 9 της νέας υγειονομικής νομοθεσίας και στο ΦΕΚ 1616 του ΕΦΕΤ) που ασχολείται με τα παραπάνω.

 

ΣΚΟΠΟΣ: Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην τήρηση των όρων και συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων – υπηρεσιών και η προστασία του καταναλωτή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 10 ΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ : 80 ΕΥΡΩ

Εκπαιδευτές εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΕΦΕΤ

 

Για να υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα παρακαλώ τυπώστε το παρακάτω έγγραφο και αφού συμπληρωθεί και σφραγιστεί να αποσταλλεί στο ΚΕΚ Αθηνά ή τηλεφωνήστε μας στο 2231400127 για να αποφασίσουμε από κοινού πως θα παραληφθεί η αίτηση από το ΚΕΚ μας.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Φόρμα συμμετοχής

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για πληροφορίες ή αν τυχόν υπάρχουν ερωτήματα, απορίες