ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2015-06-14 22:32

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το ΚΕΚ Αθηνά (αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κε.Δι.Βι.Μ. επιπέδου 2, με αριθμό αδειοδότησης 2000117), διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους, και εντάσσονται στην Γ΄ ή Β’ κατηγορία επικινδυνότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 και με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50.

Κατηγορίες Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας και σε ποιους απευθύνονται

«Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, σε επιχειρήσεις Γ κατηγορίας», διάρκειας 10 ωρών για ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ επιχειρήσεων μέχρι 49 εργαζόμενους, Γ΄ κατηγορίας  επικινδυνότητας όπως εμπόριο/υπηρεσίες), οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

«Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, σε επιχειρήσεις Β κατηγορίας», διάρκειας 35 ωρών για ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ, επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας  (όσες έχουν παραγωγή,  εργαστήριο κλπ).

Το απαιτούμενο εκπαιδευτικό επίπεδο των εργοδοτών αυτής της κατηγορίας, εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζόμενων της επιχείρησης.  Για επιχειρήσεις:

  • Μέχρι 3 εργαζόμενους, απαιτείται ο εργοδότης να διαθέτει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη, με αντικείμενο που σχετίζεται με αυτό της επιχείρησης ή να διαθέτει 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία), για την οποία θα αναλάβει ως Τεχνικός Ασφάλειας

·         Μέχρι 6 εργαζόμενους, απαιτείται ο εργοδότης να διαθέτει πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή άλλη αναγνωρισμένη Τεχνική Επαγγελματική σχολή (μηχανολογία, ηλεκτρολογία κλπ) ή απολυτήριο ΤΕΛ, σε αντικείμενο συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του

  • Μέχρι 19 εργαζόμενους, απαιτείται ο εργοδότης να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ -ΤΕΙ, με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας, που δεν προβλέπεται, όμως, για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Επιμόρφωση 10 ωρών:  70€
Επιμόρφωση 35 ωρών: 130€
 

Μετά τη λήξη του προγράμματος επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επιμόρφωσης και θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας, στην επιχείρησή τους.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση μπορείτε να μας καλείτε στα τηλέφωνα: 2231400127 και 2231067312 Δευτέρα εως Παρασκευή 09:00-15:00

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Κατάταξη επιχειρήσεων σε κατηγορίες επικινδυνότητας 

ΦΕΚ 453/B’/24-3-2015

 Αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο σεμινάριο "Τεχνικών Ασφαλείας"

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες: