Επιδοτούμενο πρόγραμμα Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων (κλειστό ως προς την υποβολή)

2020-04-01 22:32

Ανακoινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας η προκήρυξη νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ κατάρτισης για 166.000 επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες, με εκπαιδευτικό επίδομα:  600 € (σε 2 δόσεις). Η πρώτη δόση (400 €) θα καταβληθεί με την ενεργοποίηση της επιταγής ενώ η δεύτερη δόση (200 €) με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή τηλεκατάρτισης σε 180.342 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων στον σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Επιλέξιμοι κλάδοι/επαγγέλματα

Δικηγόροι (ανεξάρτητους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή)
Γιατροί (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)
Μηχανικοί - Αρχιτέκτονες
Οικονομολόγοι - Λογιστές
Εκπαίδευση (Όλων των τύπων)

Ερευνητές

 

Δείτε εδώ τους επιλέξιμους ΚΑΔ


Διάρκεια προγράμματος

Εκατό (100) ώρες με μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης
(παρακολούθηση προγράμματος με μελέτη εκπαιδευτικού υλικού εντός εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε χρόνο που επιθυμεί ο ωφελούμενος, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα)

Εκπαιδευτικό επίδομα
600€ το οποίο θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο

Πιστοποίηση
Παρέχεται Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για την υποβολή της αίτησης εκ μέρους σας.

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6989068933 και 6973990911. Εναλλακτικά στείλτε μας email στο kedivimathina@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος